pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
  • Revírní bratrská pokladna